trí mheán是Bhéarla den chuid是mó是fheidhmíonn Ollscoil luim夜. Tá dul chun cinn suntasach déanta ag an Ollscoil maidir le soláthar seirbhísí trí mheán na Gaeilge agus seirbhísí dátheangacha sa dá Scéim Ollscoile, afach. 

外围买球APP十大平台主要以英语为教学媒介. 然而, 在两个计划实施期间,大学在提供爱尔兰语中、双语服务方面取得了重大进展.

 

Treisíonn Acht na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2021 Acht 2003.

新的2021年正式语文(修订)法加强了2003年法.

Táthar chun caigheáin nua náisiúnta a dhréachtadh sa Roinn. Tiocfaidh forálacha nua an Achta i bhfeidhm sna míonna amach romhainn. 

正在制定新的国家语言标准,该法的新规定将在今后几个月内执行. 

 

Lean na nascanna thíos chun teacht ar chuir i láthair agus ar eolas mar ghall ar an Acht /      点击下方查看关于新法案的介绍和信息

 

Gnáthaimh OL / 外围买球APP十大平台程序

Cáipéisi úsáideacha eile /其他有用的文档

Rialacháin Náisiúnta /国家法规 

以下出版物就大学在爱尔兰语和标牌方面的义务提供了有用和实用的信息, 静止的, 出版物和录音口头公告(2003年法案):

Seirbhísí Ginearálta /总务

  • 外围买球APP十大平台网站的爱尔兰版目前正在审查中,所有目标顶级页面都已翻译
  • 工作人员 可以用爱尔兰语与客户互动
  • 爱尔兰版的 校园地图 是否可以在外围买球APP十大平台网站上找到
  • 语音邮件是在目标办公室用双语记录的

Oideachas agus Cumasú Foirne /员工教育及发展

  • 在工作时间为工作人员提供全面的爱尔兰语教育课程, 这些都是由人力资源人才开发组和 Aonad na Gaeilge
  • 在向所有新工作人员和教员提供的入职培训方案中,已纳入了提高语文认识的介绍
  • 设计了一个语言意识程序,An Cleachtas Dátheangach. 这已被纳入外围买球APP十大平台 Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach模块GA3023

Cáipéisiocht na Mac Léinn /学生文档

  • 各种表格都有双语版本,更多详情可在学术登记处查阅, 招生和收费网站

 Nascanna Úsáideacha /有用链接

http://www.coimisineir.ie/

 

最近更新于7月11日22日

邮政地址: 公司秘书办公室,主楼A1-073室.